chính sách hoàn hủy

CHÍNH SÁCH HOÀN HY

  1. Trường hp b hy b do bên Gotour:

Chính sách hoàn hủy của Tour Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện đúng hợp đồng như đã thỏa thuận như: xe đúng tiêu chuẩn cam kết, nhân viên nhiệt tình, bữa ăn đậm chất địa phương, bảo hiểm du lịch, vé tham quan, hỗ trợ khi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng

  1. Trường hp b hy b do bên khách hàng:

  • Qúy khách phải cung cấp danh sách trước 01 ngày khởi hành.
  • Nếu số khách muốn thay đổi xe vui lòng thông báo trước 24 giờ cho chúng tôi
  1. Trường hp bt kh kháng

Trường hợp bất khả kháng: Chương trình du lịch bị huỷ bỏ hoặc thay đổi bởi một trong hai bên vì những lý do như: Thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, chiến tranh thì hai bên sẽ không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn nào mà thoả thuận dời ngày thực hiện. Tuy nhiên, mỗi bên có trách nhiệm cố gắng tối đa để giúp đỡ nhau nhằm giảm thiểu các tổn thất xảy ra vì lý do bất khả kháng.

Gotour Travel